Finpass IDENTIFIKUOJA VARTOTOJĄ NUOTOLINIU BŪDU IR LEIDŽIA GAUTI IŠ JO SUSISTEMINTĄ FINANSINĘ INFORMACIJĄ